logo
logo

Academic Result

Congratulation to the following students on their Well-Deserved Success as they worked hard and they have come out with Top grade.

Year : 2022-23
Class First Second Third
Final Year B. Tech. Nikam Akash Shivaji Patil Amit Anandrao Kupwade Vrushabh Dhanpal
Third Year B. Tech. Patil Gayatri Suhas Patil Pankaj Bhausaheb Mane Swarup Chandrakant
Second Year B. Tech. Suryawanshi Mrudula Dayanand Suryavanshi Sonali Sudam Kore Riya Amar
Year : 2021-22
Class First Second Third
Final Year B. Tech. Akash Ashok Mahajan Davari Sneha Balnath Patil Snehal Rajgondah
Third Year B. Tech. Kupwade Vrushabh Dhanpal   Kulkarni Mayuri Milind Patil Amit Anandrao
Second Year B. Tech. Patil Gayatri Suhas     Patil Pankaj  Bhausaheb   Mane Swarup Chandrakant 
Year : 2020-21
Class First Second Third
Final Year B. Tech. Kashid Shweta Ulhas Kokitkar Jayant Tanaji Pawar Aishwarya Nagesh
Third Year B. Tech. Davari Sneha Balnath Patil  Snehal Rajgonda Mahajan Akash Ashok
Second Year B. Tech. Kupwade Vrushabh Dhanpal Kulkarni Mayuri Milind   Patil Amit Anandrao 
Year : 2019-20
Class First Second Third
Final Year B. Tech. Kole Ketaki Deepak Patil Shreya Satish Ayare Aditya Nagesh
Third Year B. Tech. Kashid Shweta Ulhas Kokitkar Jayant Tanaji Patil Tushar Vishwas
Second Year B. Tech. Davari Sneha Balnath Patil Snehal Rajgonda Chavan Shidhanath Dilip
Year : 2018-19
Class First Second Third
Final Year B. Tech. Patil Aishwarya Vijay Sale Vaishnavi Nitin Jadhav Harshad Dileep
Third Year B. Tech. Kole Ketaki Deepak Patil Shreya Satish & Mane Sachin Sanjay Thorat Prerana Vilas
Second Year B. Tech. Kashid Shweta Ulhas Patil Tushar Vishwas Pawar Aishwarya Nagesh
Year : 2017-18
Final Year B. Tech. Nikam Aditi Vijay Patil Radhika Sanjay & Bhosale Priyanka Sadashiv Jamdade Sarika Dinkar
Third Year B. Tech. Patil Aishwarya Vijay Sale Vaishnavi Nitin Jadhav Harshad Dileep
Second Year B. Tech. Kole Ketaki Deepak Patil Shreya Satish Thorat Prerana Vilas
Year : 2016-17
Final Year B. Tech. Ashtekar Aishwarya Milind Ahuja Suraj Shankar Thorat Akanksha Madan
Third Year B. Tech. Patil Radhika Sanjay Nikam Aditi Vijay Bhosale Priyanka Sadashiv
Second Year B. Tech. Patil Aishwarya Vijay Jadhav Harshad Dileep Gondhali Dipika Ashok
Year : 2015-16
Final Year B. Tech. Bhosale Vijay Pralhad Dhumal Snehal Pandurang Mali Vishal Dasharath
Third Year B. Tech. Ashtekar Aishwarya Milind Ahuja Suraj Shankar Thorat Akanksha Madan
Second Year B. Tech. Bhosale Priyanka Sadashiv Sutar Shrishailya Subhash Nikam Aditi Vijay